Nastrojeni na wspólnotę

Diakonia Komunikowania Społecznego

Zaczęło się dawno, dawno temu, w świecie bez telefonów komórkowych, kiedy sieć Internetu była dostępna jedynie wąskiej grupie uczniów, studentów i profesorów szkół wyższych, kiedy istniało zaledwie kilkanaście stron w języku polskim i niemal całkowicie brakowało informacji o tym, że Polska jest krajem katolickim. Inspiratorów zamieszania było dwóch.

W czasie Wielkiego Postu 1996 roku Piotr Bolek i Adam Dawidziuk, pracownicy Politechniki Warszawskiej, zaprosili do swojej pracowni przyjaciela, księdza Arka Rakoczego. Posadzili go przed komputerem i pokazali, jak obsługiwać przeglądarkę Netscape. Po kilku godzinach Adam zapytał pogrążonego w Sieci byłego (już) moderatora Centralnej Diakonii Komunikowania Społecznego, czy zostaje na noc, czy odwieźć go do domu. I tak się zaczęło.

W maju 1996 roku ks. Henryk Bolczyk na Centralnej Oazie Matce pobłogosławił inicjatywie obecności członków Ruchu w Internecie. Z perspektywy czasu można zauważyć, że w wielu dziedzinach projekt Piotra i Adama, ukazujący możliwości Internetu, okazał się prekursorski, a z pewnością był jedną z pierwszych inicjatyw w kraju. Zaskakuje umiejętnością przewidywania rozwoju wydarzeń. I warto pamiętać, że Ruch Światło-Życie otrzymał swoje strony w roku 1997, czyli zaledwie osiem lat po utworzeniu pierwszej strony www na świecie. Nad ich zawartością merytoryczną czuwała Anna Wojtas, a stronę techniczną obsługiwał ks. Adam Banaszek.

Obecnością Oazy w Internecie zajmuje się spora grupa osób. Diakonia Komunikowania Społecznego jest obecna i posługuje w prawie wszystkich diecezjach. Posługujący w diakonii „gromadzą się” wokół serwisu www.oaza.pl, diecezjalnych serwisów i czasopism Ruchu. Od 1996 odbywają się spotkania ogólnopolskie.

Istotną częścią pracy diakonii od samego początku było utrzymanie serwera oazowego i jest tak do dzisiaj. Jak mówi Piotr Bolek: „Wartością dodatkową, związaną z pełną obsługą własnego (wynajętego) serwera, jest społeczność sieciowa (wspólnota), która buduje się wokół wspólnego przedsięwzięcia. Dzięki zaangażowaniu ludzi pracujących przy serwerze, możliwa jest realizacja rozwiązań i tworzenia usług, których w praktyce nie da się uzyskać (albo możliwe jest to tylko w przypadku bardzo kosztownych i specjalizowanych usług komercyjnych)”.

Oazowy Internet nie powstał z zaciśniętymi zębami, z poczucia obowiązku – była to idea grupy przyjaciół, którzy chcieli zrobić coś razem dla innych. I to zrobić dobrze. Do dziś najbardziej nas to ujmuje w całym tym przedsięwzięciu, za które dane nam było wziąć odpowiedzialność 27 listopada 2010 roku.

Wiola i Michał Szepietowscy

Odpowiedzialni za Centralną Diakonię Komunikowania Społecznego

oaza@oaza.pl

Diakonia Komunikowania Społecznego Ruchu Światło-Życie podejmuje służbę poprzez szeroko pojęty „przekaz słowa” i pomaga w przechodzeniu od zwykłej komunikacji do komunii osób i wspólnot z wykorzystaniem dostępnych mediów.

Cele:

  • formacja diakonijna (przybliżanie nauczania Kościoła nt. mediów, formacja specjalistyczna np. warsztaty dziennikarskie, szkolenia informatyczne);
  • miejsce spotkania członków Ruchu pracujących w mediach oraz informatyków i innych specjalistów posługujących się nowymi technologiami;
  • formacja do dojrzałego korzystania z mediów (zarówno członków Ruchu, jak też odczytujemy to jako naszą misję ad extra);
  • prezentacja Ruchu (ad intra i ad extra) w mediach własnych oraz innych;
  • służba na rzecz komunikacji wewnętrznej Ruchu (np. poczta elektroniczna w domenie oaza.pl dla odpowiedzialnych i członków Ruchu, listy dyskusyjne, forum.oaza.pl);
  • śledzenie dynamicznego rozwoju mediów i przemian społecznych zachodzących pod ich wpływem, wykorzystywanie nowych technologii w posłudze Ruchu (np. radio internetowe).

Formuła Diakonii jest odpowiedzią na współczesne realia. Diakonia Komunikowania Społecznego w obecnym kształcie łączy w sobie i podejmuje zadania dawnych diakonii: świadectwa, słowa, środków przekazu.

Diakonia Świadectwa – Prezentowanie Ruchu oraz informowanie o nim w ramach Ruchu i na zewnątrz;

Diakonia Słowa - Troska, aby słowo drukowane docierało do wszystkich w Ruchu i korzystających z jego pomocy;

Diakonia Środków Przekazu - Włącza w działanie Ruchu inne środki przekazu (film, radio, telewizję, kasety, przeźrocza, itp.).

Możliwość komentowania jest wyłączona.